Communicatietraining

Communicatie binnen Zakelijke Relaties

Communicatie Training


Inzichten en training om makkelijker en effectiever te communiceren. 

Omdat Communiceren een vaardigheid is die je kunt leren!

Assertieve communicatie


Het is belangrijk assertiviteit te ontwikkeling die aangepast is aan uw persoonlijkheid en aan U persoonlijke stijl.

Assertiviteit vertrekt vanuit zelfvertrouwen opbouwen.

Hierbij geven wij U inzicht en mentale ondersteuning om binnen alle omstandigheden je eigenheid overeind te houden.

Assertieve communicatie heeft pas echt een waarde indien je hierbij volledig jezelf kan blijven en uitdrukking kan geven aan wat in je leeft.

Doel van Communicatie coaching

Communicatie heeft altijd twee kanten: de zendende en de ontvangende kant.

Om effectief te kunnen communiceren is het belangrijk dat je beide zijden begrijpt en er bewust mee omgaat.

Als vertrekpunt kijken we naar je huidige manier van communiceren.

Dan brengen we in kaart: met wat voor soorten communicatie heb je geen problemen en bij welke gesprek- of communicatievormen dreig je steeds weer vast te lopen?

Is er (bewust of onbewust) verschil in jouw communicatiestijl met specifieke personen?

 

Vervolgens gaan we aan de slag met een stap voor stap verbeterplan.

Door inzicht te verwerven over de manier dat je gesprekspartner omgaat met de informatie en hoe deze op hem/haar overkomt. Kan je via praktische (stap voor stap) toepassingen leren communiceren vanuit de gedachten en de belevingswereld van je gesprekspartner.

Je zul hierbij merken dat je boodschap sneller en beter overkomt. En daarmee zorg je er weer voor dat je sneller en gemakkelijker je doelen bereikt en ook nog eens meer rust en ruimte creëert voor jezelf.

 

Omdat communicatie een interactie tussen twee partijen is, gaan we niet alleen aan de slag met jouw actieve (zendende) communicatie, maar we kijken ook naar hoe je omgaat met de informatie die jij ontvangt tijdens een gesprek. En hoe verwerk jij wat die andere je probeert duidelijk te maken …? M.a.w. we coachen je om binnen jouw specifieke situatie een prettige en effectieve communicatie tot stand te brengen


Effectief professionele communicatie


 • Jezelf profileren binnen de werksfeer en dit zonder conflicten.
 • Hoe kan in ik binnen mijn job mijn sterke punten zichtbaar maken waardoor ik vanuit een natuurlijk charisma mijn omgeving kan begeesteren.
 • Praktische tips over hoe je bij werkoverleg en vergaderen op een zelfzeker manier je eigen menig naar voren kan brengen.
 • Vanuit je eigen persoonlijkheid effectief Leidinggeven.
 • Negatieve communicatie tendensen binnen de werksfeer ombuigen en een andere richting geven.
 • Geloofwaardig overkomen bij onderhandelingen en verkoop.
 • Vanuit helder inzicht in uw persoonlijk profiel leren omgaan met mindere kwaliteiten.
 • Bij het coaching traject stimuleren wij U om kenmerken die belemmerend werken om te buigen naar eigenschappen die U uniek maken en hierdoor meer overtuigingskracht regenereren.

De aandachtspunten binnen Communicatie Training zijn;

 1. Eenduidig en zonder misverstanden leren communiceren.
 2. Inzicht krijgen in eigen communicatiepatroon.
 3. Grenzen leren stellen, leren onderhandelen of "nee" zeggen wanneer je dat nodig acht.
 4. Leren effectief kritiek geven en ontvangen.
 5. Je eigen mening leren formuleren en uiten in diverse situaties.
 6. Leren afstemmen op verschillende soorten gesprekspartners