Lichaamstaal

Lichaamstaal of Non-verbale Communicatie

Non-verbale communicatie speelt een grote rol bij uw communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken.

Uit onderzoek blijkt dat non-verbale signalen (lichaamstaal) een zeer bepalende rol spelen bij communicatie.

 • Gebaren
 • Lichaamshouding
 • Mimiek
 • Oogcontact
 • Uw uiterlijk

Zullen mee bepalen of de communicatie tot een goed resultaat kan leiden

Bewustwording van eigen houding kan de communicatie krachtiger

en effectiever maken.


Wilt u leren om de non-verbale aspecten van communicatie te verbeteren?

Hiertoe bieden wij bij Psy Focus individuele communicatietraining!

Als ook training in kleine groep bijvoorbeeld in teamverband. We stellen een maatwerktraining voor U samen die precies bij u aansluit.Punten die aan bod komen bij deze training:

  • Uw uiterlijk

Bij dit onderdeel gaat het niet over een waardenoordeel van mooi of lelijk.

Maar over de manier waarop U aandacht en zorg kan besteden aan uw fysieke voorkomen.

Voor een sollicitatiegesprek trekken we ons beste pak aan (bij wijze van spreken) maar wanneer er andere gelegenheden zijn besteden we er soms minder aandacht aan. Kleding is dus écht van belang.

We gaan u niet voorschrijven hoe u zich moet kleden.

Belangrijk is dat u kleding draagt die bij u past. Met kleding en uiterlijke verzorging kan U net die aspecten van uw persoonlijkheid onderstrepen die belangrijk zijn voor het doel dat je beoogd.

Uiteraard kunt u hierbij ook rekening houden met de gelegenheid waar u naar toe gaat


 • Observeren en interpreteren


Hierbij krijg je inzichten aangereikt om

In de eerste plaats je eigen lichaamstaal te leren begrijpen. (Hoe kom ik over in specifieke situaties, hoe voel ik mij als ik mij bedien van bepaalde non-verbale signalen enz.)

Vervolgens helpen wij je via praktische oefeningen en opdrachten in het dagelijkse leven om non-verbale signalen van anderen te interpreteren. En hier vaardig in te worden.

Bij deze observeer en interpreteer fase komen zowel gezichtsuitdrukking, oogcontact, lichaamshouding als stem en intonatie aan bod.


 • Zelfpresentatie en persoonlijke uitstraling


Uiteindelijke doel is om via non-verbale expressie in verschillende soorten gesprekssituaties een beter contact op te bouwen met de gesprekspartner.

Uw intuïtieve vaardigheden gerichter te leren benutten, om beter in te spelen op lichaamssignalen van de andere.

Actiever te leren luisteren, zodat u de argumenten en standpunten van de gesprekspartner sneller kan aanvoelen.

Dit zijn nuttige vaardigheden tijdens; onderhandelingen, meetings of bij leiding geven aan een team.

Wat is het resultaat in je dagelijks werkveld?

Na het volgen van de training zal je:

 • Assertiever en meer ontspannen voor een groep staan
 • Gerichter inspelen op de signalen van je gesprekspartners
 • Efficiënter vergaderen
 • Stress beter beheersen
 • Je intuïtieve vaardigheden bewuster aanwenden
 • De verschillende aspecten van lichaamstaal onderscheiden en gebruiken


Zodat je betere resultaten haalt bij je:

 • Verkoopgesprekken
 • Gesprekken met collega’s of werknemers
 • Onderhandelingen
 • Presentaties
 • Bij het doceren of instrueren

Daarom is deze training dan ook een krachtig hulpmiddel om:

 1. Je commercieel resultaat te verbeteren
 2. De kracht in je onderhandelingen te versterken
 3. Je leiderschapsstijl en je beïnvloedingskracht te versterken
 4. Of om jouw begeestering op een charismatische manier over te brengen op je publiek